Core Syllabus

WCA Tai Chi Syllabus

1. White Crane Tai Chi – Shuang Yang
2. Yang 24
3. Chen 18
4. Lao Jia Yi Lu – Chen 74
5: Lao Jia Er Lu – Chen 42
6: Chen 56

WCA Tai Chi Weapons Syllabus

1. Tai Chi Cane
2. White Crane Fan
3. Chen Broadsword
4. White Crane Straight Sword
5. Chen Fan
6. Chen Straight Sword
7. Spring and Autumn Broadsword (Guandao)
8. White Crane Double Fan

White Crane Kung Fu*

1. San Zhan – Three Wars
2. San Zhan Li Ma – Three Wars Strong Stance
3. Bai He Liu Bu Quan – White Crane 6 Stance Form
4. Si Xiao Men – 4 Small Doors
5. San Zhan San – Third San Zhan
6. Shi Zhi – The Cross
7. Lao Hu He Quan – Tiger-Crane Fist
8. Shi San Tai Bao – 13 Wonders
9. Si Men Dao Di – 4 Doors, 5 Elements
10. Tian Di Liang Zhan – Between Heaven + Earth
11. Hu Die Shuang Fei – Twin Butterflies in Flight

Kung Fu Weapons*

1. Staff basics
2. Shaolin Tong Zi Gun (Staff)
3. Qiang (Spear)
4. Hucha (Tiger Fork)
5. Da Dao (Big Knife)
6. Lohan Gun (Staff)
7. Hu Die Shuang Dao (Twin Butterfly Knives)

*Successful grading required to pass to the next level.