Core Syllabus

Tai Chi Syllabus

White Crane Tai Chi:

 1. Shuang Yang Bai He Rou Ruan Quan / Frost and Sun White Crane Gentle Art
 2. Bai He Jian / White Crane Straight Sword
 3. Bai He Shanzi / White Crane Fan
 4. Bai He Shuang Shanzi / White Crane Double Fan

Chen Tai Chi

 1. Chen 18
 2. Lao Jia Yi Lu – Chen 74
 3. Chen Dan Dao (broadsword)
 4. Chen Shanzi (fan)
 5. Lao Jia Er Lu – Chen 42
 6. Chen 56
 7. Chen Jian (straight sword)
 8. Chun Jie Da Dao / Spring and Autumn Broadsword (Guandao)
 9. Chen Shuang Dao (twin broadswords)
 10. Pearflower Spear plus White Ape Staff

(We also teach the Yang 24 short form, also known as the Beijing form).

 

White Crane Kung Fu*

1. San Zhan – Three Wars
2. San Zhan Li Ma – Three Wars Strong Stance
3. Bai He Liu Bu Quan – White Crane 6 Stance Form
4. Si Xiao Men – 4 Small Doors
5. San Zhan San – Third San Zhan
6. Shi Zhi – The Cross
7. Lao Hu He Quan – Tiger-Crane Fist
8. Shi San Tai Bao – 13 Wonders
9. Si Men Dao Di – 4 Doors, 5 Elements
10. Tian Di Liang Zhan – Between Heaven + Earth
11. Hu Die Shuang Fei – Twin Butterflies in Flight

Kung Fu Weapons*

1. Staff basics
2. Shaolin Tong Zi Gun (Staff)
3. Two Person Staff
4. Qiang (Spear)
5. Hucha (Tiger Fork)
6. Da Dao (Big Knife)
7. Lohan Gun (Staff)
8. Hu Die Shuang Dao (Twin Butterfly Knives)

*Successful grading required to pass to the next level.