Core Syllabus

White Crane Tai Chi

1. Shuang Yang – Frost + Sun
2. Bai He Jian – Straight Sword
3. Bai He Shanzi – Fan
4. Bai He Shuang Shanzi – Twin fan

Chen Tai Chi

-Level 1
Chen 18 basic form
Lao Jia Yi Lu – Chen 74

-Level 2
Dao – Broadsword
Shanzi – Fan

-Level 3
Lao Jia Er Lu – Chen 42
Chen 56 competition form
Jian – Straight Sword

-Level 4
Spring and Autumn Broadsword / Guandao

White Crane Kung Fu*

1. San Zhan – Three Wars
2. San Zhan Li Ma – Three Wars Strong Stance
3. Bai He Liu Bu Quan – White Crane 6 Stance Form
4. Si Xiao Men – 4 Small Doors
5. San Zhan San – Third San Zhan
6. Shi Zhi – The Cross
7. Lao Hu He Quan – Tiger-Crane Fist
8. Shi San Tai Bao – 13 Wonders
9. Si Men Dao Di – 4 Doors, 5 Elements
10. Tian Di Liang Zhan – Between Heaven + Earth
11. Hu Die Shuang Fei – Twin Butterflies in Flight

Kung Fu Weapons*

1. Staff basics
2. Shaolin Tong Zi Gun (Staff)
3. Qiang (Spear)
4. Da Dao (Big Knife)
5. Hucha (Tiger Fork)
6. Shaolin Bian Dan Fa (Water Carrier)
7. Lohan Gun (Staff)
8. Hu Die Shuang Dao (Twin Butterfly Knives)

*Successful grading required to pass to the next level.